Cardul de Fidelitate PRIMA

În toate Farmaciile PRIMA puteți să vă bucurați de avantajele Cardului de Fidelitate, conform Regulamentului atașat mai jos. Pentru intrarea în posesia unui asemenea card, sau alte detalii, solicitați farmaciștii noștri.


1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

Programul de Fidelizare Card de Fidelitate PRIMA este proprietatea S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. (cu sediul în Craiova, Str. George Enescu  Nr. 100, Spațiu Comercial, Bl. 41A, Jud. Dolj, având Număr de Ordine în Registrul Comerţului Dolj J16/550/2012 şi Cod Unic de Înregistrare RO 30040562), prin reprezentantul legal Şişu Marius Daniel, denumită în continuare Organizator şi se adresează persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani.


Poate fi membru al programului de fidelizare Card de Fidelitate PRIMA orice posesor al unui act de identitate (denumit în continuare Participantul). La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere, inclusiv a secţiunii care cuprinde datele copilului/copiilor şi prin semnarea acestuia. Formularele de înscriere sunt accesibile în farmaciile PRIMA.


Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale şi citeţ. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: Nume, Prenume, CNP, Dată Naştere, Gen, Localitate, Stradă, Număr, Judeţ/Sector, Telefon, Email, Semnătură, precum și datele referitoare la copii (Nume, Prenume, Sex, Dată Naștere).


Persoanele care au calitatea de salariat al S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L., vor putea aplica pentru obținerea Cardului de Fidelitate potrivit prezentului Regulament şi au dreptul să deţină carduri de fidelitate emise conform prezentului Regulament.

 

2. MODALITATEA DE OBȚINERE A CARDULUI PRIMA ȘI A CARDULUI PRIMA VIP - PARTENER. CONDIȚII DE EMITERE ȘI UTILIZARE


Formularul de înscriere în program se completează şi se predă în farmacia PRIMA în care a fost completat. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete  ori eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii  punctelor acumulate pe card şi imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu Cardul de Fidelitate PRIMA, cardul respectiv rămânând la starea de card temporar, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentului Regulament, adică fără date în sistem.


Completarea corectă a formularului de înscriere şi predarea lui activează starea de card cu date în sistem, cu acces la folosirea punctelor acumulate şi la discount direct. Participanţii pot completa şi semna formularul de înscriere pe loc, îl predau în farmacie şi indică personalului farmaciei acest lucru. Personalul farmaciei activează cardul, pe loc, în sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la folosirea punctelor acumulate şi la discount direct.


Formularul pentru obținerea Cardului de Fidelitate PRIMA conţine şi un câmp de acord pentru abonare la Newsletter. Prin bifarea căsuţei Sunt de acord să mă abonez la Newsletter, Participantul, în calitate de persoană vizată conform Legii 677/2001, îşi exprimă acordul pentru primirea, prin e-mail şi/sau prin poştă/curier, de la S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L., a ofertelor, promoţiilor, mesajelor publicitare şi de marketing cu privire la activitatea desfăşurată de S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L., cu privire la produsele pe care Societatea PRIMA SANTE FARM S.R.L. le comercializează, cu privire la campaniile şi concursurile organizate de Societatea PRIMA SANTE FARM S.R.L., fără alte obligaţii sau plăţi din partea S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. faţă de Participant.


Dacă la un moment dat Participantul nu mai doreşte sa primească, prin e-mail/poştă/curier, de la S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. materiale informative care să conţină oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea desfăşurată de S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. sau privind produsele comercializate de S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L., campaniile şi concursurile organizate de Organizator, va trebui ca Participantul să anunţe despre acest lucru Organizatorul, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Organizatorului S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. la adresa sediului social din Craiova, Str. George Enescu Nr. 100, Spațiu Comercial, Bl. 41A, Jud. Dolj.


De asemenea, Participantul are oricând posibilitatea să se dezaboneze electronic, urmând paşii prevăzuţi pentru dezabonare în cadrul Newsletter-ului. În cazul în care Participantul, în calitate de persoană vizată conform Legii Nr. 677/2001, nu doreşte să primească, prin email şi/sau prin poştă/curier, de la Organizator oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing cu privire la activitatea desfăşurată de S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. sau cu privire la produsele comercializate ori cu privire la campaniile și concursurile organizate de Organizator, fără alte obligaţii sau plăţi din partea S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. faţă de Participant, nu trebuie să bifeze căsuţa Sunt de acord să mă abonez la Newsletter.

    
Fiecare solicitant are dreptul la un singur card. Cardurile sunt şi rămân proprietatea S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. După completarea si validarea formularului, participanţii vor primi Cardul de Fidelitate PRIMA conform celor mai sus menţionate. Cardul va fi din material plastic, va conţine sigla PRIMA şi nu va avea inscripţionat şi numele Participantului ci doar o serie şi un număr, care vor fi atribuite în sistem Participantului. Obținerea Cardului de Fidelitate PRIMA nu este condiţionată de achiziționarea unuia sau a mai multor produse din punctele de lucru ale S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L.

 

Cardul de fidelitate PRIMA VIP - PARTENER

Cardul de fidelitate PRIMA VIP - PARTENER este nominal, S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. rezervându-şi dreptul de a-l acorda clienţilor VIP - PARTENER cu privire la care una dintre societăţile din Grup a încheiat Convenţie de acordare carduri VIP - PARTENER.


3. AVANTAJELE DEȚINERII ȘI FOLOSIRII CARDULUI DE FIDELITATE PRIMA

 

Din momentul semnării formularului de înscriere în programul de utilizare, solicitantul poate beneficia pe loc de reducerea oferită prin acest program. Utilizarea Cardului de Fidelitate PRIMA se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătura cu beneficiile Cardului de Fidelitate.


Pentru a acumula puncte sau pentru a beneficia de discount-uri, Participantul va trebui sa anunţe că este posesor de card de fidelitate PRIMA şi să prezinte cardul farmacistului de la casă înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală.

 

După ce Cardul de Fidelitate a fost activat de Farmacist în urma completării corecte şi integrale a talonului de înregistrare în Programul de Fidelitate de către Participant, cardul oferă participanţilor posibilitatea de a alege la fiecare tranzacţie în parte tipul de discount: a) fie discount prin acumulare de puncte, b) fie discount direct prin reducere de preţ, în funcţie de opţiunea participanţilor prin specificarea acestei opţiuni către personalul Farmaciei PRIMA înaintea fiecărei tranzacţii. Accesul la folosirea punctelor acumulate şi la discount direct sunt posibile doar pentru Participanţii care deţin un Card cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat şi semnat formularul de înscriere conform specificaţiilor din prezentul Regulament Oficial.

 

Mecanismul de acordare a discount-ului direct şi a discount-ului prin acumulare de puncte

Participantul poate beneficia pe acelaşi Card de Fidelitate PRIMA fie de discount direct, fie de discount prin acumulare de puncte în Farmaciile PRIMA la fiecare tranzacţie în parte. Procentul discount-ului sau numărul punctelor acumulate poate fi modificat de Organizator periodic şi va fi comunicat în Regulamentul actualizat pe site. Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii, nu predă cardul pentru scanare nu va putea beneficia de aceste discount-uri. Cardul nu permite oferirea discount-ului ulterior momentului cumpărăturii. Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul Programului de Fidelitate, se supun următoarelor condiţii:

- discount-ul direct prin reducere de preţ se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare;

- în cazul în care, cu ocazia aplicării discount-ului, preţul de vânzare al produselor scade sub sau egalează preţul de achiziţie, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să fie mai mare decât preţul de achiziţie;

- discount-ul prin acumulare de puncte se acordă doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul ce ar rezulta în urma aplicării discount-ului la preţul de vânzare să fie mai mare decât costul de achiziţie;

- în cazul în care în situaţia anterior menţionată preţul final de vânzare ar scădea sub sau ar egala costul de achiziţie, în urma aplicării discount-ului se vor acorda puncte doar până la valoarea procentului de reducere care ar putea fi aplicat;

- valoarea punct/cumpărare este 0.06 RON;

- valoarea punct/vânzare se calculează în funcţie de grila (structura) de reduceri a fiecărei categorii de produse în parte.

 

Reducerile sunt structurate astfel:

  • Pachete Promoționale Periodice (beneficiază de reduceri între 25% și 50%; ele se actualizează la fiecare 30 de zile și sunt disponibile în limita stocului existent);
  • Produse Achiziționate Fără Preț Impus (parafarmaceutice, cosmetice, dermatocosmetice, OTC, etc., care beneficiază de o reducere între 0-50% din prețul inițial afișat-expus pe produs);
  • Produse Achiziționate cu Preț Impus (achiziționate cu rețetă medicală compensată de CJAS, care beneficiază pe valoarea de coplată – plata directă de către pacient – de o reducere de 0-50%).
  • Prețul de vânzare nu poate fi niciodată mai mic decât prețul de achiziție.


În momentul efectuării de cumpăraturi în Farmaciile PRIMA, posesorul de card trebuie să-l prezinte farmacistului, pentru a putea beneficia de facilităţile oferite. Citirea şi recunoașterea codului de client permite, în mod automat, acordarea reducerii sau a altor avantaje oferite clienţilor fideli. De asemenea, este permisă în acest mod evidenţierea volumului cumpărăturilor efectuate în timp de către posesorii Cardului de Fidelitate, ceea ce le va permite obţinerea de reduceri sau bonusuri suplimentare la atingerea unor anumite sume. Posesorul de card care, în momentul efectuării unor cumpărături nu are cardul asupra sa nu poate beneficia de avantajele menţionate.


S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a anula orice card de fidelitate după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Cardurile, odată anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de punctele acumulate pe cardul anulat și orice alte beneficii ataşate cardului de fidelitate respectiv, însă va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completând un nou formular de înscriere.


Dacă un card PRIMA s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunţat în maxim 24 de ore la sediul PRIMA, în caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a cardului pierdut sau furat, inclusiv folosirea punctelor acumulate sau a discount-ului de care beneficiază respectivul card până în acel moment. Odată cu înştiintarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care îşi pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă acumularea de puncte sau utilizarea acestora la plata altor produse şi nici accesul la discount-urile oferite pentru produse. În cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate, punctele deja existente sunt transferate pe noul card. Primirea noului card se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunţarea pierderii sau furtului.

 

4. CARDUL PRIMA VIP - PARTENER

 

Cardul de fidelitate PRIMA VIP - PARTENER este nominal, S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. rezervându-şi dreptul de a-l acorda clienţilor VIP - PARTENER cu privire la care una dintre societăţile din Grup a încheiat Convenţie de acordare carduri VIP - PARTENER, indiferent dacă aceştia au deţinut sau nu un alt card de fidelitate PRIMA, de numărul de puncte acumulat sau de valoarea achizițiilor efectuate.


Posesorii de card PRIMA VIP - PARTENER au toate beneficiile posesorilor de card PRIMA și în plus beneficiază şi de următoarele promoţii speciale destinate acestora:

- 50% REDUCERE la testările medicale desfășurate în Farmaciile PRIMA (glicemie, colesterol, trigliceride, hemoglobină, FORD, FORT);

- acces GRATUIT la toate campaniile de prevenție desfăşurate în Farmaciile PRIMA;

- acces GRATUIT la măsurarea tensiunii arteriale şi cântărirea greutăţii corporale;

- un produs gratuit la prima vizita in farmaciile PRIMA, la cumparaturi de minim 50 RON;

- 20% DISCOUNT ANIVERSAR cu ocazia zilei de naștere.De asemenea, posesorii de carduri PRIMA VIP - PARTENER pot beneficia de alte  promoții special destinate acestora. S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a retrage unele beneficii posesorilor de card VIP - PARTENER sau de a anula cardul PRIMA VIP - PARTENER în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute pentru cardul PRIMA standard.


5. DISPOZIȚII LEGALE

 

Falsificarea Cardului de Fidelitate PRIMA se pedepseşte conform legislaţiei în materie penală şi civilă în vigoare.


În calitate de emitent, S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a suspenda în orice moment valabilitatea Cardului de Fidelitate. Acest lucru se poate face doar după o înştiinţare prealabilă cu cel puţin 15 zile lucrătoare, care va fi făcută publică în toate locaţiile sale.


S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. în calitate de Operator poate folosi împuternicitul său pentru administrarea programului de fidelizare Card de Fidelitate PRIMA. În această situaţie împuternicitul va avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. în ceea ce priveşte relaţia sa cu clienţii fideli.


În conformitate cu Legea Nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea şi libera circulaţie a datelor personale, completarea şi semnarea Formularului de Înscriere presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing a datelor inclusiv a Codului Numeric Personal, pe durata existenţei calităţii de membru în programul de fidelizare Card de Fidelitate PRIMA, precum şi ulterior încetării programului. Toate datele menţionate de membru în fişa de aderare pot fi colectate şi prelucrate de către împuternicit în numele S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L.


Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul va încheia un contract cu S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. (operator înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal), ambele părţi considerând condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul programului ca find obligatorii pentru ele.


Pe durata apartenenţei la programul de fidelizare Card de Fidelitate PRIMA, cât şi după încetarea apartenenţei, membrii au urmatoarele drepturi:
- (1) Dreptul la informare;
- (2) Dreptul de acces la date (dreptul de a obține de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta);
- (3) Dreptul de intervenţie asupra datelor (de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001);
- (4) Dreptul de opoziţie (dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop);
- (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
- (6) Dreptul de a se adresa justiţiei.


Dreptul de a se adresa justiţiei: fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru. Datele Participanţilor nu vor fi transferate in străinatate.

   
În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), (3) și (4) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare.


Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program la sediul farmaciilor PRIMA. Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

   
Eventualele litigii apărute între Organizator si Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

   
S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi necondiţionat  Regulamentul Programului de Fidelizare Card de Fidelitate PRIMA, pe durata existenței programului, fără o notificare prealabilă a membrilor programului şi fără să fie necesar acordul acestora cu condiţia ca modificările efectuate să nu se refere la datele cu caracter personal ale clienţilor fideli, iar modificările efectuate vor fi afişate la loc vizibil în farmaciile PRIMA sau pe site-ul organizatorului, www.farmaciaprima.ro.


Pentru orice nelămuriri, vă stăm la dispoziție astfel: Telefon 0736621043, E-mail office@farmaciaprima.ro, Web www.farmaciaprima.ro sau Adresa Craiova, Str. George Enescu Nr. 100, Spațiu Comercial, Bl. 41A, Jud. Dolj.


Organizator
S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L.
Administrator
Marius Daniel Șișu

GALERIE MEDIA
Albume Foto

REȚELE SOCIALE

Copyright © 2018 Farmacia PRIMA
Developed by FASTWEB Romania